AcrossAlliance

Společnost Pharmnet je zakládajícím členem AcrossAlliance (AA), celoevropského sdružení organizací zabývajících se klinickým výzkumem. Jejím prostřednictvím poskytujeme komplexní služby v mezinárodním měřítku a disponujeme celkovou pracovní silou čítající přibližně 350 odborníků působících ve většině evropských zemí. Sdružení AcrossAlliance používá centralizovaný a harmonizovaný mezinárodní systém pro řízení projektů. Na úrovni jednotlivých zemí působí monitorovací pracovníci sdružení AcrossAlliance podle předem stanovených jednotných pracovních postupů, které zaručují získání vysoce kvalitních dat z kterékoli zúčastněné země.

AcrossAlliance (AA) v sobě spojuje vysoce odborné znalosti včetně znalostí místních specifik každého z jejich členů a vysoce efektivní způsob řízení mezinárodních projektů poskytujících data vysoké kvality.

  • Stabilní sdružení organizací zabývajících se klinickým výzkumem, které mezi sebou sdílí své nadnárodní zkušenosti pro dosahování úspěšné globalizace vývoje léčiv.
  • Dlouhodobě zavedené organizace znalé místních specifik garantují vysokou efektivitu a spolehlivost získaných dat
  • Harmonizovaný systém mezinárodního řízení projektů zajišťuje efektivní koordinaci a kontrolu kvality napříč zúčastněnými zeměmi.
  • Jednotný standard provádění klinických hodnocení ve všech zemích zaručuje vysokou kvalitu dat. Díky profesionálním a na míru uzpůsobeným službám sdružení efektivně využívá čas i další zdroje.
  • Pro usnadnění komunikace zadavatel v rámci AcrossAlliance jedná s jedním z jeho členů, který pak dál interně zajišťuje další koordinaci.
  • IT platforma umožňuje všem zúčastněným stranám sdílet informace a dokumenty mezi všemi zúčastněnými týmy. Výsledkem je efektivní a hladká elektronická komunikace včetně správy dokumentace jak v rámci AcrossAlliance, tak se zadavatelem.
  • Náklady jsou využívány efektivně díky sdílení mezinárodních odborných znalostí, poznatků a služeb.
Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022