Mezinárodní projekty

Na základě dlouhodobé přítomnosti společnosti Pharmnet na trhu a síti dlouhodobých a spolehlivých partnerů nabízí Pharmnet přístup do většiny evropských zemí. Spolupracující organizace aktuálně realizovaly projekty klinických hodnocení v Rakousku, Bělorusku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Velké Británii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Moldavsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Ukrajině. Naši společnou evropskou síť tvoří více než 350 zkušených profesionálů v oblasti klinického výzkumu.

Pharmnet společně se svými partnery sdílí přístup k mezinárodnímu řízení projektů. Je založen na pečlivém plánování, vyhodnocení rizik a sledování všech klíčových parametrů projektu ve všech účastnících se zemích (v souladu se standardy projektového řízení dle IPMA). Společnosti s rozsáhlými zkušenostmi z místního prostředí díky společným postupům hladce spolupracují i na mezinárodní úrovni.

Týmy pracovníků v jednotlivých zemích se pravidelně setkávají a kriticky revidují užívané postupy řízení projektů s cílem jejich optimalizace na základě praktických zkušeností. Hladkou a rychlou realizaci klinického hodnocení podporují také silné mezilidské vztahy mezi zúčastněnými projektovými manažery.

Tento model spolupráce se opakované osvědčuje při řadě úspěšně dokončených či probíhajících bilaterálních či multilaterálních projektů.

Za účelem efektivního řízení všech činností může Pharmnet se svým partnerem využít internetovou IT platformu pro řízení daného projektu (platforma odpovídá standardům CFR21, part 11). Tato platforma volitelně obsahuje systémy pro řízení klinických hodnocení (pro správu dokumentů, monitorovacích aktivit a zpráv), IWRS (pro randomizaci a evidenci návštěv pacientů) a eCRF pro záznamy dat subjektů. Data lze pomocí funkce iReport z této platformy exportovat pro jejich další zpracování. Tato funkce umožňuje průběžně sledovat, jak postupuje klinické hodnocení (např. počty pacientů randomizovaných podle měsíce/pracoviště/země atd., počet uskutečněných monitorovacích návštěv, počet tzv. queries, atd.). Klíčové části této platformy jsou specificky přizpůsobeny danému klinickému hodnocení. Např. u projektů s preparáty připravovanými na míru jednotlivým subjektům lze navrhnout a realizovat modul, který umožní průběžnou kontrolu logistiky tak, aby počty randomizovaných pacientů odpovídaly výrobní kapacitě zadavatele.International projects

 

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022