Klinická dokumentace

Naši autoři mají zkušenosti s tvorbou protokolů klinických hodnocení, záznamových formulářů subjektů klinického hodnocení (CRF), s přípravou Informací pro pacienty a formulářů Informovaného souhlasu a dalších dokumentů požadovaných proklinická hodnocení. Na svém kontě mají již velkou řadu statí uveřejněných ve vlivných odborných časopisech, závěrečných zpráv o klinických hodnoceních a prezentací na vědeckých setkáních. Účastní se také činnosti profesní organizace EMWA (European Medical Writers Association). Naši autoři disponují znalostí jak z lékařství tak i biostatistiky.

Naše odborné znalosti  pramení z mnohaleté práce v různých fázích biomedicínského výzkumu a vývoje jak v průmyslovém, tak v akademickém prostředí, což nám umožňuje účinným způsobem předávat konkrétní sdělení různým skupinám příjemců.

Jsme připravení plně uspokojit potřeby našich klientů. Pomůžeme Vám dodržet stále náročnější časové termíny bez kompromisů v kvalitě námi tvořených dokumentů.

Mimo výše uvedené nabízíme kvalifikované překlady všech druhů lékařských dokumentů do češtiny a z češtiny.

Více o našich zkušenostech

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022