Řízení projektů

Díky našemu přístupu orientovaného na projekty dodává Pharmnet požadované služby a výsledky ve vysoké kvalitě, v rámci daného rozpočtu a především v požadovaném časovém termínu. Profesionální úroveň projektových manažerů Pharmnetu je zaručena jejich zkušenostmi nejen v oblastech klinického výzkumu získaných v různých pracovních pozicích, ale také u některých z nich certifikací udělenou podle norem IPMA na úrovni C nebo D.

Každý projekt je realizován určeným týmem odborníků, za který odpovídá projektový manažer jako vedoucí týmu. V případě obvyklého klinického hodnocení zodpovědnost projektového manažera zahrnuje veškeré činnosti od fáze zjištění proveditelnosti, přes schválení ze strany regulačních orgánů, zajištění smluv, realizaci samotného klinického hodnocení a jeho monitoringu až po statistické vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy o klinickém hodnocení v anglickém jazyce.

V naší společnosti klademe zvláštní důraz na počáteční fázi projektu, neboť ji považujeme za jednu z nejdůležitějších pro jeho úspěšné dokončení. Náš systém zajištění kvality obsahuje širokou škálu nástrojů projektového řízení. V iniciální fázi trváme na interní přesné definici předmětu projektu (zejména časových termínů, kvality a rozpočtu), dále zpracováváme analýzu rizik a plán jejich řízení a komunikační plán. Poté je vedením společnosti pravidelně kontrolován stav projektu a, jakmile je zjištěna odchylka od původního plánu, jsou přijímána nápravná opatření. Proces sledování případných odchylek/stížností je nedílnou součástí systému kvality naší společnosti a zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu pro vedení společnosti, která upozorní na cokoli, co lze zlepšit.

Ve spolupráci s naším partnerem Vám nabízíme využítí internetové platformy umožňující Vaši kontrolu průběžného stavu projektu v reálném čase. Díky průběžně získavaným informacím můžeme společně přijímat včas patřičná rozhodnutí a řídit projekt efektivním způsobem. Tento informační portál je vždy specificky přizpůsobený konkrétnímu projektu a spojuje v sobě systém pro řízení klinického hodnocení, elektronický soubor dokumentace klinického hodnocení, IXRS, eCRFs a nástroje pro reporting monitorů. Tento systém nevyžaduje žádnou instalaci a je plně v souladu s CFR 21, part 11.

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022