Zajišťování a kontrola kvality

Díky téměř desetileté zkušenosti se službami kontroly kvality poskytovaným externím klientům dokážeme vytvořit a provést jak kompletní program auditu studie, tak pouze konkrétní služby kvalifikovaných auditorů v rozsahu dle přání objednatele. Nabízíme audity pracovišť, systémové audity, audity organizací zabývajících se klinickým výzkumem a audity dokumentace klinického hodnocení. Máme zkušenosti s audity prováděnými pro externí klienty z různých zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Rusko, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Gruzie, Bulharsko a Rumunsko).

Základem kvality poskytovaných služeb jsou zkušenosti auditorů Pharmnetu, což jsou odborníci s více než dvacetiletou praxi v oblasti klinického výzkumu a mají odborné vzdělání v oboru lékařství a/nebo řízení kvality.

Více o našich zkušenostech

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022