Regionální koordinace

Společnost Pharmnet řídila a/nebo monitorovala prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců 15 mezinárodních klinických hodnocení, které probíhaly na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Francii a Chorvatsku.

Navíc společnost Pharmnet přispěla společně se svými partnery k úspěšnému dodání výsledků v desítkách klinických hodnocení probíhajících v nejrůznějších evropských zemích (opakovaná spolupráce v rámci jednotné a společně vytvořené soustavy standardních pracovních postupů). Více se můžete dozvědět v části Globální dosah.

Across Alliance
Shalom Israel! Right now, you can meet us in Tel Aviv at Outsourcing Clinical Trials Israel 2019. http://www.arena-international.com/octisrael 
LinkedIn
Pharmnet © 2019