Ostatní služby

Tvorba klinické dokumentace

Naši autoři ze společnosti Pharmnet mají zkušenosti s přípravou více jak 15 protokolů klinických hodnocení v různých terapeutických oblastech (zejména neurologie a psychiatrie, kardiologie, vakcíny). Kromě protokolů jsme pro naše klienty vytvořili v desítkách projektů záznamové archy subjektů klinického hodnocení (CRF), Informacepro pacienty a formuláře informovaného souhlasu a dalších dokumenty. Všechny tyto dokumenty byly vytvořeny v souladu se zásadami Správné klinické praxe podle ICH a dalších legislativních požadavků.

Součástí naší činnosti je často také zhotovení závěrečné zprávy o klinickém hodnocení. Již máme na svém kontě více než 20 takových zpráv, a to z klinických hodnocení fáze II-IV.

Naši autoři jsou také tvůrci prezentací a statí pro odborné a lékařské časopisy.

Audity

Auditoři společnosti Pharmnet uskutečnili pro externí klienty audity pracovišť, dodavatelů, kanceláří a systémů v těchto zemích: Česká republika, Rusko, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Gruzie, Bulharsko a Rumunsko.

Pořádání školení

Vedoucí pracovníci společnosti Pharmnet uskutečnili desítky přednášek a vzdělávacích kurzů pro zkoušející a zaměstnance našich klientů, buď v rámci organizace daného klinického hodnocení, nebo na žádost našich klientů. Tato školení se zaměřovala na zásady Správné klinické praxe a požadavky místní legislativy, obecnou výzkumnou metodologii a také aplikovanou statistiku.

Správa dat a kódování podle MedDRA

V poslední době nabízí společnost Pharmnet ve spolupráci s našimi partnery služby pro správu dat.

Naše nabídka v oblasti správy dat vychází z dlouhodobých zkušeností se službami v oblasti správy dat získaných v minulosti, kdy byly tyto úkoly plněny s využitím našich vnitřních zdrojů. V oblasti správy dat a jejich statistického zpracování jsme se podíleli na více jak 50 projektech.

Máme více než desetileté zkušenosti s kódováním podle MedDRA (v angličtině a češtině). Kódování provádí naši interní zaměstnanci.

Neintervenční studie a farmakoekonomická šetření

Pracovali jsme na více jak 10 neintervenčních studiích v různých terapeutických oblastech. Podíleli jsme se na  farmakoekonomických studiích v oblasti psychiatrie a tržního potenciálu zdravotního prostředku pro léčení popálenin a kožních vředů. Práce na těchto studiích zahrnovala vypracování protokolu, zprávy o studii a vytvoření publikace.

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022