Naše poslání a vize

Společnost byla založena v roce 1994 týmem pěti zkoušejících s několikaletou zkušeností v oblasti klinických hodnocení, kteří se rozhodli poskytovat služby v oblasti monitoringu. Slovenská pobočka Pharmnet BA byla založena v dubnu 2000 a uzavřena po vstupu obou zemí do Evropské unie v roce 2004, kdy začalo být možné podání klinického hodnocení ze zahraničí. Od počátku Pharmnet úzce spolupracoval s francouzským CRO ICTA PM. Tato spolupráce spolu s dalšími mezinárodními aktivitami Pharmnetu vyústila v roce 2005 v založení AcrossAlliance . Ta umožňuje Pharmnetu poskytovat kompletní servis ve většině evropských zemí.

Naším posláním je poskytovat vysoce kvalifikované služby v oblasti farmaceutické medicíny. Dokážeme zajistit nejvyšší možnou spolehlivost údajů, bezpečí subjektů klinického hodnocení a dodržování časových termínů. Vše díky našim pracovníkům, kteří disponují hlubokými znalostmi o účelu, koncepci, kontextu a etických aspektech každého klinického hodnocení. Při plnění tohoto poslání neustále rozšiřujeme know-how společnosti zvyšováním kvalifikace našich zaměstnanců díky zavádění pokrokových informačních technologií a sdílení odborných znalostí při mezinárodní spolupráci.

Naší vizí je udržovat nejvyšší kvalitu všech našich činností a současně rozšiřovat rozsah a objem poskytovaných služeb. 

Starost o Vaše projekty přebíráme na sebe

Náš tým

Our team
Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022