Klinická hodnocení – fáze I

Máme rozsáhlé zkušenosti s designem projektů klinických hodnocení ve fázi I s psychotropními látkami (zejména anxiolytiky a antipsychotiky) a léčivy proti Parkinsonově chorobě. Monitorovali jsme také klinická hodnocení fáze I se symptomatickými dobrovolníky (např. se symptomy selhání jater).

Spolupracujeme s Klinicko-farmakologickou jednotkou (KFJ) ve fakultní nemocnici v Praze, která se specializuje na provádění hodnocení v raných fázích klinického vývoje léčiv a zkoušek zdravotnických prostředků. Tato jednotka má kapacitu 28 lůžek se standardním vybavením pro zajištění farmakokinetických a bioekvivalenčních hodnocení i hodnocení fáze I nebo fáze I/II. V roce 2009 zde uskutečnil regulační orgán (Státní ústav pro kontrolu léčiv) inspekci a dospěl k závěru, že zařízení pracuje v souladu s požadavky správné klinické praxe. KFJ je také certifikována pro zajišťování klinických hodnocení fází I-IV pro léčiva a zkoušek zdravotnických prostředků podle normy ISO 9001/2008 (2010).
 

Více o našich zkušenostech

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022