Zdravotní sestry pro klinická hodnocení

Společnost Pharmnet nabízí zajištění služeb domácí péče v rámci klinických hodnocení v prováděných v České republice a na Slovensku. Zdravotní sestry poskytující domácí péči zapojené do klinického hodnocení mohou v průběhu klinického hodnocení nahradit některé z návštěv subjektů ve zdravotnickém zařízení. Tím, že navštíví pacienty u nich doma, mohou snížit zátěž, kterou pro pacienta účast v klinickém hodnocení představuje, a přispět tak k vyšší retenci pacientů v dlouhodobějších klinických hodnoceních. Prostřednictvím této nové služby obvykle také dochází k urychlení náboru subjektů.

Zdravotní sestry takto zapojené do klinického hodnocení jsou plně kvalifikované k provádění daných činností v rámci domácí péče. Pacient tak není nucen cestovat na dotyčné zdravotnické pracoviště. Jejich práce může zahrnovat např. změření tlaku, pulsu, provedění odběrů pro laboratoř, natočení EKG, získání údajů o změnách v užívání léků, podávání léků (včetně infúze), zaznamenávání nežádoucích příhod atd.

Zvýšené výdaje za tyto služby jsou v rámci celého projektu vyváženy zkrácením období náboru a v důsledku toho doby realizace celého projektu díky vyšší ochotě pacientů účastnit se daného klinického hodnocení. Dalším zdrojem rozpočtových úspor je vyšší výtěžnost dat, neboť tento přístup orientovaný na pacienta snižuje počet subjektů, které se rozhodnou předčasně ukončit svou účast v klinickém hodnocení, nebo jejichž data nemohou být zpracována pro nedodržení režimu následných kontrol a/nebo protokolu.

Nabízíme Vám pomoc při poskytování této služby od přizpůsobení protokolu až po zajištění kvalifikovaných zdravotních sester, které jsou proškoleny ve správné klinické praxi a mohou tak plnit příslušné úkoly ve Vašem klinickém hodnocení.

Across Alliance
@PharmnetCZ nemá žádné tweety.
LinkedIn
Pharmnet © 2022